Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Комплексни услуги

Комплексни услуги

Предлагаме комплексни складови услуги, които включват редица операции, свързани със стокообмена и предаването му за по-нататъшно разпределение.

ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ ДЕЙНОСТИ
Приемане на доставки, разтоварни операции, крос-докинг – това са примери за товарни дейности, които постоянно изпълняваме за нашите клиенти. Независимо от сложността, можем да помогнем на всяко предприятие да пренасочва бързо и ефективно доставките от едно място на друго.

СКЛАДИРАНЕ
Складовете на No Limit са изградени според стандарта клас А и гарантират на нашите партньори сигурно съхранение на техните стоки. Основния ни обект в Прушков с обща използваема площ от 30 000 м2 е една от най-модерните сгради от този тип в Полша.
Като част от съхранението предлагаме складиране на стоки с достъп на дребно и традиционно в палетни и картонени единици с използване на високи складови стелажи, използвайки съвременна инфраструктура и WMS, които ни позволяват да управляваме по най-оптимален начин пространството за съхранение.В складовете ни се съхраняват близо 60 000 различни артикула.

ОПАКОВАНЕ
Опаковането на стоки на дребно е част от складовата логистика, в която No Limit се е специализира от години. Изпълнението и опаковането на поръчките на нашите клиенти е ключов въпрос както за тях, така и за нас, който изисква високо качество и голяма гъвкавост на обема.
През 2013 г. приехме над 17 милиона стоки в нашия логистичен център в Прушков и очакваме техният брой да се увеличи през следващите години. Това е една от причините за въвеждането на Sort Tray Unit през миналата година, което допълнително увеличи възможностите ни за ежедневна обработка на поръчките за нашите клиенти.Широката гама от допълнителни услуги, като етикетиране, оразмеряване, подсилване и възстановяване на търговската стойност на продуктите също се извършват наред с опаковането на стоки, но не само тогава.

ПОДГОТОВКА НА СТОКИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Правилното маркиране, изпращане и предаване на пратки за по-нататъшно разпространение са последният елемент от логистичния процес в складаДоставки до вратата на клиента до всяко място в Полша - можем да осигурим собствен транспорт, но също така постоянно си сътрудничим с куриерски фирми. Интегрирани сме с основните дистрибуторски фирми в Полша.

Декларация за поверителност