Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Нестандартни пратки

Нестандартни пратки

Нестандартни или неподлежащи на сортиране пратки са тези, които изискват специална обработка по време на процеса на разпределение поради следните критерии:

- размери (дължина над 170 cm)
- тегло на пратката над 30 kg
- неправилна форма, изпъкнали елементи
- вид на опаковката и съдържанието на пратката, които могат да бъдат податливи на повреда

Нестандартните пратки изискват специална обработка и не подлежат на автоматично сортиране.

Декларация за поверителност