Intranet Nolimit

 

Śledź przesyłkę

Субсидии от ЕС

Субсидии от ЕС

Надяваме се да внедрим иновативни технологични решения, благодарение на субсидии от ЕС. Нашата фирма е призната от Министерството на развитието и инфраструктурата като надежден бенефициент на програмата за периода 2007-2013.

Декларация за поверителност